Signály, že váš strom nie je v poriadku | Arboristika - Parkservis

Signály, že váš strom nie je v poriadku

Strom nám sám vysiela signály o tom, v akom stave a v akej vitalite sa aktuálne nachádza. Tieto signály stačí iba sledovať a ak si stavom nie ste istí, zavolajte si odborníka.

Čo si treba na strome všímať?


Koruna stromu, listy
Veľká alebo malá koruna stromu ešte o kondícii stromu veľa neprezrádza. Ani veľký strom nemusí byť hneď nebezpečný, pokiaľ je vnútri zdravý. V korune sa však zamerajte na konáre a počas celého roka sledujte, či neusychajú. Varovnými signálmi sú nielen suché konáre, ale aj konáre nalomené. Ak sa vám zdá, že strom zhodil listy v neštandardnom období, či ich nemal vôbec, poraďte sa s nami o jeho stave. Ak zbadáte na svojom strome imelo, príliš sa neradujte. Tento symbol Vianoc odsáva z vášho stromu živiny, poškodzuje ho a radí sa medzi rastlinné parazity.

Kvety, plody
Ak strom nezakvitol vo svojom štandardnom období, je to prvý varovný signál. Ak zakvitol, ale nepriniesol plody, či nerodí viacero rokov po sebe, treba začať jeho stav aktívne riešiť.

Kmeň
Dutiny a dutinky v strome môžu vyzerať na pohľad veľmi esteticky, často sa práve v nich môže odohrávať proces, ktorý strom oslabí. Sledujte, či vaše stromy nemajú na kmeni prasklinu, či nemajú výrazne opadajú a poškodenú kôru, alebo či z nich napríklad nevyteká kvapalina, ktorú ste si predtým nikdy nevšimli.

Korene
Koreňový systém je pre strom veľmi dôležitý, každé jeho narušenie môže strom dokonca zlikvidovať. Aj pri stavebných prácach, ktoré sa v okolí stromu vykonávajú, treba brať na korene stromu ohľad. Každé vylomenie a vytrhnutie môže mať fatálne následky a vplyv na statiku stromu. Pri akýchkoľvek prácach, ktoré sa budú v okolí koreňov stromu vykonávať je preto vhodné kontaktovať odborníka. Ak už k znehodnoteniu koreňov došlo, je potrebné sledovať strom ako sa s touto situáciou vysporiadal.

Obhliadka zdarma - volajte  0902 826 488

 

Dobrá rada na záver: sledujte svoje stromy pravidelne

Nezamerajte sa na stromy len v období, kedy vám prinášajú úrodu v podobe ovocia, orechov, alebo kvetov. Priebežne stromy sledujte po celý rok, vytvorte si k nim vzťah a snažte sa ich ošetrovať pravidelne.

Ak sa vám zdá, že stromy chradnú, prípadne predstavujú riziko, zabezpečíme pre vás nielen zhodnotenie ich stavu, ale aj odborné ošetrenie, prípadne spílenie a to aj v prípade, že budú rásť v ťažko prístupnom teréne.

Ošetrenie stromov


Pavol Kuliha Parkservis

Moravská 1878/40
020 01 Púchov

Tel: 0902 826 488
E-mail: parkservis@parkservis.sk