Ošetrovanie stromov | Arboristika - Parkservis

Ošetrovanie stromov

Stromy zohrávajú v našich životoch veľký význam. Tvoria kyslík, čistia vzduch, vytvárajú tieň počas leta, zvlhčujú prostredie. Za ich prácu sa im treba odmeniť – starostlivosťou a ošetrovaním. Len tak budete mať istotu, že sa strom nezmení na nebezpečnú drevinu, ktorú bude treba po čase odstrániť.

Ošetrovanie stromov lezeckou technikou

 

Ošetríme vaše stromy, aby boli naďalej krásne, aj bezpečné
Strom plní zaiste viacero funkcií. Primárne dáva úrodu, ale je aj dôležitým estetickým prvkom. Ak však má plniť svoje funkcie, treba sa oň pravidelne starať a ošetrovať ho. Radikálne, a často i neodborné rezy môžu spôsobiť nezvratné poškodenie. Ak máte pocit, že vaše stromy sú zanedbané a potrebujú výrazný zásah, zverte ošetrenie do našich rúk. Vždy sa snažíme strom ošetriť tak, aby ostal pre svoje okolie bezpečný, a zároveň aj krásny.

Signály, že váš strom nie je v poriadku

 

Ošetreniu predchádza zhodnotenie stavu
Ešte pred ošetrením stromu je potrebné zhodnotiť jeho stav. Tu sa neriadime subjektívnymi pocitmi typu „strom je veľký, starý, nepáči sa mi“. Používame naše odborné znalosti, vizuálne technológie. Navrhneme vám, ako by sme postupovali a začneme s prácami.

Pre obhliadku - volajte  0902 826 488

 

Stromy ošetrujeme lezeckou technikou
Lezecká (stromolezecká) technika zaťažuje strom počas ošetrenia len minimálne. Nie je potrebné žiadne dopravenie ťažkej techniky či plošiny, ktorá pôdu pri strome zhutní, a utlačí v nej póry potrebné pre cirkuláciu vzduchu alebo vody. Ťažké plošiny vedia poškodiť aj koreňový systém, čo môže mať za následok neskoršie vysychanie stromu. Vďaka lezeckej technike vieme detailnejšie skontrolovať korunu stromu, aj jej periférie.

 

Najčastejšie otázky:

 

Aké metódy ošetrenia stromov používame?
Stromy najčastejšie ošetrujeme prostredníctvom rezov, ktorými redukujeme najviac namáhané či najviac poškodené časti stromu. Ak vieme predvídať zlom v istom mieste, spravíme ho zámerne (ale odborne!), aby sme predišli neskoršej nečakanej situácii, kedy môže zlom nastať a spôsobiť ujmy na zdraví či majetku. Ošetrovanie stromov realizujeme v zmysle STN 83 70 10 a v zmysle arboristických štandardov v období od 1. apríla do 31. septembra.

Pozrite si referencie

Zaužívané typy rezov:

  • Výchovný rez sa realizuje na mladých stromoch, v prvých rokoch ich rastu. Tento rez zabezpečí stabilnú korunu aj kmeň. V prípade nerealizovania tohto rezu sa často stáva, že sa drevina rozrastie zlým smerom, presahuje ploty, elektrické vedenie a pod.
  • Bezpečnostný rez zaistí prevádzkovú bezpečnosť dreviny. Strom teda neohrozuje ľudí, ani majetok. Ide o jednoduché riešenie už vzniknutej havarijnej situácie, kedy odstraňujeme suché, polámané, poškodené či visacie konáre.
  • Zdravotný rez má zabezpečiť najdlhšiu možnú vitalitu a životaschopnosť stromu. Odstránime suché, nevhodné, či škodcami napadnuté konáre, prípadne spravíme obvodovú redukciu koruny stromu.

 

Aké stromy ošetrujeme?
Obhliadku a ošetrenie robíme pre listnaté, aj ihličnaté dreviny. Môžu to byť dreviny na obecných pozemkoch, vo firemných areáloch, v parkoch, na cintorínoch a sídliskách, ale aj na súkromných pozemkoch, v záhradách.

 

Aký je postup ošetrenia stromov?
V prípade, že odporučíme strom ošetriť a nie spíliť, pracujeme nasledovne:

  1. Oboznámime vás s naším pracovným postupom a dohodneme si termín prác. Cenu našej práce budete tiež vedieť vopred.
  2. Zabezpečíme daný priestor tak, aby doň počas práce nevstúpili nepovolané osoby (najmä deti). Počas samotnej realizácie dohliadame na bezpečnosť pri oriezaní konárov a pri ich spúšťaní na zem.
  3. Po skončení ošetrenia a rezov vieme ponúknuť aj likvidáciu odpadu (dreva) po oriezaní či pílení. Drevný odpad je často vhodný len ako palivo, na ďalšie stolárske či rezbárske práce sa nedá použiť.

 

Nestačí strom len o polovicu skrátiť, zrezať?
Nie, nestačí. Často sa stretávame s tým, že sa zákazníci boja stromu len preto, že je veľký, a želajú si ho o polovicu zmenšiť. Treba si uvedomiť, že ak má drevina dané byť veľká (napríklad sa jedná o orech, lipu), jej rastu nezabráni zredukovanie koruny o polovicu, strom si do svojej potrebnej výšky aj šírky časom opäť dorastie. Ak sa však o veľký strom postaráte odborne, nemusíte sa báť jeho rozmerov, pretože aj veľký strom dokáže byť vitálny a bezpečný.

Rizikové pílenie stromov


Pavol Kuliha Parkservis

Moravská 1878/40
020 01 Púchov

Tel: 0902 826 488
E-mail: parkservis@parkservis.sk