Zdravotný rez

 

 

Zdravotný rez je  komplexné opatrenie, zamerané  okrem zlepšenia  prevádzkovej bezpečnosti predevšetkým na posílenenie  vitality ošetrovaného jedin­ca. Strom by mal mať  po prevede­ní  tohoto zásahu prirozdený vzhľad a normálnu stavbu koruny, typickou pre  daný taxon.

  

Spýtajte sa:

Otázka

Kontakt

Prepíšte kód  

Novinky

Čo práve robíme