Rizikové pílenie a výrub stromov v sťažených podmienkach Púchov | Arboristika - Parkservis

Rizikové pílenie a výrub stromov v sťažených podmienkach Púchov

Aj v lokalite Púchov vám ponúkame profesionálnu službu rizikové pílenie a výrub stromov v sťažených podmienkach.

Spílenie stromu býva často sťažené podmienkami priestoru, v ktorom tento strom rastie. Neodporúčame púšťať sa do pílenia svojpomocne. Len odborníci vám zaručia, že strom bude spílený bezpečne a profesionálne zároveň.

Ak ste v oblasti Púchov a okolí, môžete využiť našu zákazníkmi obľúbenú službu rizikové pílenie a výrub stromov v sťažených podmienkach.

Kedy predstavuje strom riziko?
Dôvodom vzniku rizika je zväčša človek, ktorý nepremyslí výsadbu stromu, vysádzaný druh stromu alebo podcení samotnú starostlivosť o strom v mladom či v staršom veku stromu. Strom, ktorý rastie takpovediac nekontrolovateľne, môže často zasahovať do strechy, okien, fasády. Môže mať suché konáre, ktoré ohrozujú ľudí či autá, ktorí popod strom chodia. Nebezpečné sú aj dutiny stromu, v ktorých sa môžu odohrávať skryté procesy, ktoré narušia celkovú stabilitu dreviny. Strom sa môže stať rizikovým aj po neodbornom zásahu či po silnej búrke.

Signály, že váš strom nie je v poriadku

 

Výruby stromov robíme bezpečne a profesionálne
Vedieť dobre narábať s motorovou pílou pri zrezávaní nebezpečných, veľkých, či starých stromov nestačí. Treba mať odborné znalosti a praktické skúsenosti, treba si premyslieť nielen spílenie, ale aj „rozobratie“ stromu a zloženie odpílených častí a konárov bezpečne až na zem. My ku každému výrubu (píleniu, zrezaniu) stromu pristupujeme nielen profesionálne, ale myslíme i na bezpečnosť každého nášho kroku, a tiež bezpečnosť okolia, v ktorom rizikové pílenie vykonávame.

 

Pomôžeme vám s povolením na výrub stromu
V prípade, že si chcete nechať vyrúbať strom s priemerom kmeňa nad 40 cm, budete potrebovať povolenie od príslušného obecného (mestského) úradu. Pomôžeme vám s podaním tohto povolenia, do ktorého je nutné vpísať dôvod výrubu daného stromu. Môžeme vám vypracovať aj posudok, v ktorom jasne napíšeme dôvody, pre ktoré je nutné strom spíliť. Aj tento posudok môže dopomôcť k vydaniu súhlasu na výrub dreviny.

Súhlas na výrub dreviny
Potrebujete spíliť strom? Volajte 0902 826 488

 

Ako vyzerá spílenie stromu v sťažených podmienkach?

  • Obhliadka stromu
  • Poniektorí ľudia vedia odsúdiť strom na výrub ešte pred tým, ako sa poradia s odborníkom.
    Stromy je však často možné ešte zachrániť, alebo ošetriť (viac o službe ošetrovanie stromov). Počas rozhodovania sa o tom, či strom spíliť alebo nie, odporúčame poradiť sa s nami. Obhliadka stromu je u nás zadarmo.

 

  • Samotný výrub
  • Ak zhodnotíme, že strom nie je možné zachrániť, prípadne by ohrozoval životy či majetok, navrhneme celkový výrub/spílenie. Dohodneme si termín práce a zabezpečíme priestor tak, aby sa doň počas práce nedostali nepovolané osoby, či deti. Premyslíme si celý postup a tiež miesto, na ktoré budeme sústrediť zrezaný odpad. Taktiež si preveríme, či je strom zleziteľný lezeckou technikou, ktorú používame. Môže sa stať, že strom bude príliš suchý na to, aby sme po ňom mohli liezť. Ak by bolo nutné použiť inú techniku, o všetkom vás vopred informujeme.
  • Smerový výrub stromov je klasický spôsob, kedy sa strom zreže a celý zhodí na zem. Môžeme ho však uplatniť len vtedy, keď nám to dovoľuje priestor, čo sa však stáva v minime prípadov.
  • Postupný výrub stromov uplatňujeme vtedy, keď nám okolitý priestor (ťažko prístupný terén, veľmi blízko situované budovy, detské ihriská) nepraje. Odrezané konáre alebo kmeň sa púšťajú do voľného priestoru pod strom. V prípade, že to nie je možné (napr. sa pod stromom nachádzajú hroby), musíme premyslieť systém kladiek a lán a kusy odpíleného stromu opatrne prepravovať na iné miesto. To si vyžaduje veľa skúseností, ale aj citu pre túto prácu.

 

  • Odpratanie odpadu
  • Po výrube stromu je nutné spracovať aj odpad, ktorý vznikne. Nakoľko sa stromy pília postupne, po malých kúskoch, drevo nemá pre spracovateľov nábytku či pre umeleckých rezbárov väčšiu hodnotu. Je však použiteľné ako palivo. V prípade, že ho nepotrebujete, zabezpečíme aj likvidáciu odpadu (dreva) po oriezaní či pílení.

 

Nezabudnite!
Výrub drevín (a to aj na vašom pozemku) je možné realizovať len počas vegetačného pokoja, ktorý je legislatívou ohraničený od 01. 10. do 31. 03. Mimo tohto obdobia je výrub možný len za mimoriadnych okolností (ak strom ohrozuje životy, zdravie, alebo by mohol spôsobiť značné škody). Nenechávajte si preto posúdenie stavu vašich stromov na poslednú chvíľku, a nečakajte na to, kedy sa strom vplyvom vetra či dažďa zlomí, či spadne.

Posúdenie stavu stromov
V lokalite Púchov pre vás ponúkame aj tieto ďalšie služby:


Pavol Kuliha Parkservis

Moravská 1878/40
020 01 Púchov

Tel: 0902 826 488
E-mail: parkservis@parkservis.sk