Výchovný rez

 

 

Výchovný rez – najdôležitejší  a najefektívnejší  rez

Pravidelný a technologický, správne prevedený výchovný rez je  to nejefektívnejšie preventívne opatrenie v celom systéme starostlivosti o stromy. V  mladom veku, odrezaním konára o priemere pár centimetrov, máme jedinečnú príležitosť lacno, efektívne a bez rozsiahlych poranení  vyriešiť budúce  správne a bezpečné  rozmiestnenie konárov v  korune.

 

Neprevádzanie tohto rezu v mladom veku, má za následok že v  budúcnosti budeme musieť z dôvodu (napr. zvýšenia podjazdnej alebo podchodnej  výšky) odstranovať konáre o priemere niekoľko  desiatok centimetrov alebo z dôvodu tlakového vetvenia  pre záchranu stromov prudko redukovať koruny a inštalovať  bezpečnostné väzby.

 

  • Rez je drevinami vždy vnímaný ako poranenie, ako nevratný a násilný zásah do ich života.
  • Rez stromov  by mal byť vo väčšej miere  využívaný ako preventívne opatrenie.
  • Rez by mali prevádzať  len  náležite vyškolení pracovníci, ktorí dobre pochopili úlohu a techniku  rezu.

 

 

 

 

Spýtajte sa:

Otázka

Kontakt

Prepíšte kód  

Novinky

Čo práve robíme