Arboristika

Staré stromy vytvárajú obraz miest, obci, parkov, záhrad a krajiny. Z takýchto stromov,  sa môže tešiť viac generácii ľudí a prispieť k tomu, aby sa životné prostredie stalo pre nás viac obývateľným.V podmienkach  miest stromy nerastú svojvoľne vzhľadom na to, že by tu našli vhodné klimatické a prírodné podmienky pre rast a vývoj, ale najmä preto, že  boli  zámerne vysadené človekom. Vývoj takýchto stromov  nemôžeme ponechať  iba  na prírode samotnej  ale musíme im venovať dostatočnú pozornosť.Spýtajte sa:

Otázka

Kontakt

Prepíšte kód  

Novinky

Čo práve robíme